NATUURBOSDAG


georganiseerd door NJN en Wilde Wegen

De natuurbosdag is een initiatief van Wilde Wegen samen met de NJN om aandacht te vragen voor natuurbos & natuurlijk bosbeheer, behoud en bescherming van onze wilde bomen en struiken. De natuurbosdag 2021 werd op 10 juli en 4 september live uitgezonden. Alle lezingen zijn nu hier in twee series te bekijken. Ze vormen een mooie en waardevolle set aan informatie, een goede basis voor verdere discussie.

| Alle lezingen van de natuurbosdag van 10 juli zijn hier terug te kijken!
| Alle lezingen van de natuurbosdag van 4 september zijn hier terug te kijken!

ALLE LEZINGEN VAN DE NATUURBOSDAG 4 SEPTEMBER NU OOK TERUGKIJKEN !
Waarom is in natuurbos beheer nodig? Over bosdynamiek en biodiversiteit.
Wat is de waarde van wilde bossoorten bij klimaatverandering? Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare natuurlijke bossen en wilde populaties niet verdwijnen maar voor de toekomst behouden blijven? Over Genenbank en Het Levend Archief. Hoe kweek je plantgoed van wilde autochtone bomen & struiken?
met Henk Siebel • Inge Verbeek • Lammert Kragt • Sina Bohm • Pierre Domen

Deze onderwerpen en meer stonden op het programma van de Natuurbosdag 4 september.
| Alle lezingen van de natuurbosdag van 4 september zijn nu hier te kijken!
Je kunt bij elke video ook vragen stellen aan de spreker.

ALLE LEZINGEN VAN DE NATUURBOSDAG 10 JULI KIJKEN !

Welke inzichten biedt oerbosonderzoek voor natuurbeheer? Hoe vorm je ons aangeplant bos om tot natuurlijker bos? Over natuurbosbehoud & het belang van natuurlijk bosbeheer. Wat is de betekenis van microfauna in natuurlijk bos? Wat is bekend over de functie van insecten en andere kleine dieren – bovengronds en ondergronds – voor de rijkdom van het bosecosysteem?

Over de zoektocht naar wilde bomen & struiken die zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd hebben. Hoe kom je wilde populaties op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog oude boskernen? Wat kunnen we doen om dit bedreigde groene erfgoed voor de toekomst te behouden? Hoe zorgen we voor goed beheer? Over de waarde van wilde genen van autochtone bomen & struiken voor genetische variatie en klimaatadaptatie.

met • Henk Koop • Bert Maes • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis • Stasio met “NJN 100 jaar jong” kun je hier ook terugzien

| Alle lezingen van de natuurbosdag van 10 juli zijn hier te kijken!
Je kunt bij elke video ook vragen stellen aan de spreker.

Waarover gaat de natuurbosdag 2021 ?

  • Over Oerbos-onderzoek en Natuurlijke bossen
  • Natuurbosbehoud & het belang van blijvend Natuurlijk bosbeheer
  • Oude Bossen en Wilde Bomen & Struiken
  • Over de rol van Microfauna in Natuurlijk bos
  • Over het behoud van genetische variatie, de Genenbank
  • Over bosplanten en het Levend Archief
  • Kweken van plantgoed uit wild autochtoon zaad

Voor NJNers & oud-NJNers, (vrijwillige) veldwerkers, natuurbeheerders, natuuronderzoekers en ieder die hart heeft voor Natuurbos & Natuurlijk bosbeheer, Oude bossen, Wilde bomen & struiken en meer wil weten over herkenning, bescherming en beheer.

Hoe OERBOSONDERZOEK natuurbeheer uitgangspunten biedt voor de omvorming van onze bossen tot natuurlijk bos. Over de zoektocht naar WILDE BOMEN en STRUIKEN die zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd hebben. Hoe kom je die op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog OUDE BOSSEN? Over de deels nog ONBEKENDE betekenis van MICROFAUNA in een natuurlijk bos.
Hoe zorgen we ervoor dat KWETSBARE natuurlijke bossen en WILDE POPULATIES niet verdwijnen maar voor de toekomst BEHOUDEN blijven?

Met • Henk Koop • Bert Maes  • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis • Henk Siebel • Inge Verbeek • Lammert Kragt • Sina Bohm • Pierre Domen

Hoe ziet de natuurbosdag eruit?

De NATUURBOSDAG 2021 werd uitgezonden als LIVESTREAM: 10 juli vanuit Drakenburg, 4 september vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat.
De natuurbosdag is uitgegroeid tot een kleine ZOMERCURSUS over natuurbos, bosecologie, herkenning en behoud van wilde bomen & struiken en natuurlijk bosbeheer. Op het programma staan LEZINGEN door bosecologen en onderzoekers en een MINI-WORKSHOP over kweken van wild autochtoon plantgoed.
De natuurbosdag kan een eye-opener zijn om de Wilde Bomen & Struiken in eigen omgeving te zoeken, zal meer inzicht geven in het verborgen leven van bosfauna en de kwetsbaarheid van bosecosystemen, nieuwe handvaten bieden voor natuurlijk bosbeheer en het behoud van wilde bomen & struiken – groen erfgoed – op de agenda zetten.

Wat staat er op het programma van de natuurbosdag?

Natuurbosdag zaterdag 10 juli

LIVESTREAM door NJN-crew vanuit Drakenburg

| Alle lezingen van 10 juli zijn nu hier te bekijken!

Welkom en inleiding
Stasio van de NJN en Wanda van Wilde Wegen
| kijken

Oerbosonderzoek en Omvorming naar natuurlijk bos
Henk Koop
lezing | kijken | meer lezen

Een toekomst voor oude boskernen met wilde bomen en struiken
Bert Maes
lezing | kijken | meer lezen

Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen & struiken in Nederland
Lodewijk van Kemenade
lezing | kijken | meer lezen

NJN: 100 jaar jong & wild het bos in
Stasio Wijnands
NJN-lezing | kijken | meer lezen

Microfauna van het bos
Bram Mabelis
lezing | kijken | meer lezen

Demonstratie Handgereedschap
Lodewijk van Kemenade
| kijken

 

Natuurbosdag zaterdag 4 september

LIVESTREAM door NJN-crew vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat

| Alle lezingen van 4 september zijn nu hier te bekijken!

Welkom en inleiding
Tycho van de NJN en Wanda van Wilde Wegen
| kijken

Bosdynamiek, de motor van biodiversiteit in het natuurbos
Henk Siebel
lezing | kijken | meer lezen

Over het behoud van wilde bomen en struiken in de genenbank & de rassenlijst bomen
Inge Verbeek
lezing | kijken | meer lezen

Holland – Holtland Met bomen bedekt land
Lammert Kragt
lezing | kijken | meer lezen

Het Levend Archief en het herstel van oud-bossoorten in ons land
Sina Bohm
lezing en demonstratie | kijken | meer lezen

Over het kweken van wilde bomen en struiken uit wild autochtoon zaad
Pierre Domen
mini-workshop | kijken | meer lezen

Feestelijke afsluiting natuurbosdag 2021
| kijken

 

De Natuurbosdag wordt georganiseerd door:
Wilde Wegen www.wildewegen.nl &
de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) www.njn.nl

Met medewerking van:
Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
Bert Maes – Ecologisch Adviesbureau Maes
Lodewijk van Kemenade – Landschapsbeheer Flevoland
Bram Mabelis – Ecoloog
Henk Siebel – Ecoloog bos en biodiversiteit Natuurmonumenten
Inge Verbeek – Onderzoeker Bos bij Centrum Genetische Bronnen Nederland
Lammert Kragt – Senior adviseur Zaad & Plantsoen bij Staatsbosbeheer
Sina Bohm – Conservator Het Levend Archief en onderzoeker
Pierre Domen – Kweker wild autochtoon plantgoed bij Lodders Boomkwekerij

De natuurbosdag 2021 is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:
Vrienden van het Gooi, Goois Natuurreservaat, Conferentieoord Drakenburg, Micrantha webdevelopment, Gemeente Gooise meren en CameraNu.
Ook willen wij iedereen die een donatie deed heel hartelijk bedanken !