NATUURBOSDAG

zomerevent via livestream
zaterdag 10 juli & 4 september

georganiseerd door NJN en Wilde Wegen

–  door NJNers zelf LIVE uitgezonden van 10.00 – 16.00 uur  –

GOED NIEUWS !
• Wie niet LIVE kan deelnemen aan de natuurbosdag, kan LATER de natuurbosdag LEZINGEN kijken. Ook hiervoor is AANMELDEN nodig.
• Henk Siebel komt op de natuurbosdag van 4 september spreken over het belang van natuurlijk bosbeheer voor natuurbossen.

De natuurbosdag: een zomerevent via livestream

  • Over Oerbos-onderzoek en Natuurlijke bossen
  • Natuurbosbehoud & Natuurlijk bosbeheer
  • Oude Bossen en Wilde Bomen & Struiken
  • Over Minifauna in Natuurlijk bos

Voor NJNers & oud-NJNers, (vrijwillige) veldwerkers, natuurbeheerders, natuuronderzoekers en ieder die hart heeft voor Natuurbos & Natuurlijk bosbeheer, Oude bossen, Wilde bomen & struiken en meer wil weten over herkenning, bescherming en beheer.

Hoe OERBOSONDERZOEK natuurbeheer uitgangspunten biedt voor de omvorming van onze bossen tot natuurlijk bos. Over de zoektocht naar WILDE BOMEN en STRUIKEN die zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd hebben. Hoe kom je die op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog OUDE BOSSEN? Over de deels nog ONBEKENDE betekenis van MINIFAUNA in een natuurlijk bos. Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare natuurlijke bossen en wilde populaties niet verdwijnen maar voor de toekomst behouden blijven?

Met o.a • Henk Koop  • Bert Maes  • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis • Henk Siebel

Hoe ziet de natuurbosdag eruit?

Er is een Natuurbosdag op 10 juli & 4 september van 10.00 – 16.00 uur.
De Natuurbosdag wordt uitgezonden als LIVESTREAM.
NJNers zullen de uitzending verzorgen: 10 juli LIVE vanuit Drakenburg, 4 september LIVE vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat.
Op het PROGRAMMA staan LEZINGEN door bekende bosecologen en onderzoekers. De lezingen duren ongeveer een half uur, aansluitend kunnen er LIVE vragen gesteld worden.
’s Middags is er een praktische, interactieve MINI-WORKSHOP om thuis buiten aan mee te doen. Op 10 juli over FOTOGRAFIE en determineren, op 4 september over het kweken van WILDE BOMEN & STRUIKEN uit wild zaad.

Bekijk hier het PROGRAMMA
• 10 juli »»
• 4 september »»

Wil je meedoen met de natuurbosdag?

DEELNAME IS GRATIS  –  AANMELDEN is wel noodzakelijk
Iedereen die belangstelling heeft voor de Natuurbosdag kan meedoen.

De LIVESTREAM is online te bekijken. Voor deelnemers bestaat de mogelijkheid Natuurbosdaglezingen op een later tijdstip te kijken. Zo kun je ervoor kiezen LIVE bij lezingen te zijn en LIVE vragen te stellen aan de sprekers en andere lezingen later te kijken.

Een vrijwillige bijdrage om onze kosten te dekken is welkom. De Natuurbosdag op 10 juli zal alleen ONLINE te volgen zijn, de mogelijkheden voor 4 september zijn nog niet duidelijk.

MELD JE AAN »

Wat staat er op het programma van de natuurbosdag?

Natuurbosdag zaterdag 10 juli 10.00 – 16.00 uur

LIVESTREAM door NJN-crew vanuit Drakenburg
VRAGEN en DISCUSSIE o.l.v. NJN & Wilde Wegen

Op het programma staan vier Natuurbosdaglezingen
en een Mini-Cursus Fotograferen en determineren

met:
Henk Koop Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos  …meer »»
Bert Maes Een toekomst voor de oude boskernen met wilde bomen en struiken in Noord-Holland en in ’t Gooi  …meer »»
Lodewijk van Kemenade Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland …meer »»
Bram Mabelis De minifauna van het bos …meer »»

de Natuurbosdag van 10 juli sluit af met de minicursus Natuurbos in de zoeker; fotograferen en determineren

programma 10 juli »»

Natuurbosdag zaterdag 4 september 10.00 – 16.00 uur

LIVESTREAM door NJN-crew vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat
VRAGEN en DISCUSSIE o.l.v. NJN & Wilde Wegen

De natuurbosdag op 10 juli stond in het teken van onderzoek,
de natuurbosdag van 4 september focust meer op praktijk van behoud en bescherming van natuurlijke bossen & wilde bomen en struiken en zal o.a. gaan over het verzamelen en bewaren van zaden (genenbank). Pierre Domen zal een Mini-Workshop geven over het kweken van WILDE BOMEN & STRUIKEN uit wild zaad.

met:
Henk Siebel Waarom ingrijpen in natuurbos?
Over het belang van ingrijpen met natuurlijk bosbeheer voor natuurbos, in plaats van beheer van “nietsdoen”.
Pierre Domen Over het kweken van Wilde Bomen en Struiken uit wild zaad tot uit-te-planten bosplantsoen. Hoe kweek je Wilde Bomen en Struiken? Waar kun je ze planten? …meer »»

– Dit programma is nog in ontwikkeling –

programma 4 september »»

De Natuurbosdag wordt georganiseerd door:
de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) www.njn.nl
Wilde Wegen www.wildewegen.nl

Met medewerking van:
Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
Bert Maes – Ecologisch Adviesbureau Maes
Lodewijk van Kemenade – Landschapsbeheer Flevoland
Bram Mabelis – Ecoloog
Pierre Domen – Lodders Boomkwekerij
en anderen…

De natuurbosdag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:
Conferentieoord Drakenburg, Micrantha webdevelopment, CameraNu, Goois Natuurreservaat en vrijwillige donaties.