natuurbosdag lezing

“Behoud Groen Erfgoed. Wilde bomen en struiken in Nederland”

– Lodewijk van Kemenade –

zaterdag 10 juli | livestream

| Alle lezingen van de natuurbosdag van 10 juli zijn hier terug te kijken!

Over het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland. Lodewijk belicht een aantal achtergronden zoals het belang van oud bos, het belang van behoud van wilde genen van autochtone bomen en struiken voor genetische variatie en klimaatadaptatie. Ook is er aandacht voor enkele aspecten van het beheer van natuurbos, de kaart groen erfgoed, de rassenlijst bomen en wat je zelf kunt doen.

Over Lodewijk van Kemenade
Lodewijk is senior projectleider bij Landschapsbeheer Flevoland. Behoud van wilde bomen en struiken in Nederland, natuurlijk herstel van vegetatie en bestrijding van invasieve exoten zijn belangrijke thema’s binnen zijn functie. Een rode draad is het behoud van zeldzame wilde genen in situ, c.q. in het landschap. Daarnaast is hij actief in o.a. bosbeheer met vrijwilligers en promotie van het maaien met de zeis.

Aanrader
Aanrader is het plan “Behoud groen erfgoed. Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland” door Lodewijk van Kemenade en Bert Maes m.m.v René van Loon en Emma van den Dool. In dit plan worden de oorzaken van de grote achteruitgang van autochtone boom- en struiksoorten verklaard en oplossingen aangedragen om het tij te keren. Download “Behoud groen erfgoed” bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed »

 

| kijk de lezing van Lodewijk van Kemenade
| kijk het hele programma van 10 juli
| kijk het hele programma van 4 september