natuurbosdag 4 september

Waarom is beheer in natuurbos nodig? Over bosdynamiek en biodiversiteit. Wat is de waarde van wilde bossoorten bij klimaatverandering. Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare natuurlijke bossen en wilde populaties niet verdwijnen maar voor de toekomst behouden blijven? Over Genenbank en Het Levend Archief. Hoe kweek je plantgoed van wilde autochtone bomen & struiken?

met Henk Siebel • Inge Verbeek • Lammert  Kragt • Sina Bohm • Pierre Domen

Natuurbosdag lezingen kijken | 4 september

Hier kun je alle lezingen van de natuurbosdag 4 september kijken. Heb je vragen voor een spreker? Onder het videovenster van een lezing kun je je vraag stellen.
De natuurbosdag van 4 september werd door de NJN en Wilde Wegen live uitgezonden vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat.
| programma 4 september

Bosdynamiek, de motor van biodiversiteit in het natuurbos | Henk Siebel

| kijken

 Waarom is beheer in natuurbos nodig? Welke natuurwaarden zijn nog onvoldoende aanwezig of kunnen verloren gaan, waar hangt dat mee samen en wat moet je doen ten opzichte van “niets doen beheer” om de karakteristieke biodiversiteit van het boslandschap kansen te geven in deze tijd waarin het milieu snel veranderd. …
| meer lezen

Over het behoud van wilde bomen en struiken in de genenbank & de rassenlijst bomen | Inge Verbeek

| kijken

Naast autochtone bomen en struiken die verspreid door het land nog te vinden zijn in de oude boskernen en oude landschapselementen is er ook een genenbank aangelegd. Hierin wordt een zo divers mogelijke levende collectie van zeldzame inheemse bomen en struiken verzameld en behouden. Dit maakt het ook mogelijk om hier zaad te verzamelen en deze zeldzame soorten met een grote genetische diversiteit weer te gebruiken voor aanplant. …
| meer lezen

Holland – Holtland
Met bomen bedekt land | Lammert Kragt

| kijken

Over behoud autochtone wilde bomen en struiken door Staatsbosbeheer Zaad en Plantsoen. Over zaadgaarden, (levende) genenbank, kweek en plantmateriaal van autochtone bomen en struiken. …
| meer lezen

Het Levend Archief en het herstel van oud-bossoorten in ons land | Sina Bohm

| kijken

Hoe het Levend Archief de Nederlandse wilde planten borgt in een Nationale Zadencollectie. Hoe kan een zadencollectie helpen bij de herintroductie van bosflora?
De Nederlandse natuur heeft het moeilijk. Door het intensieve gebruik van ons landschap neemt de biodiversiteit razendsnel af. Naast vlinders, bijen en andere dieren, verdwijnen er ook steeds meer plantensoorten uit ons land. Die achteruitgang moet stoppen. Om te voorkomen dat we de planten voorgoed kwijtraken moeten we nú een back-up maken van alle Nederlandse planten. …
| meer lezen

Over het kweken van wilde bomen en struiken uit wild autochtoon zaad | Pierre Domen

| kijken

Hoe kweek je wilde bomen en struiken? Waar kun je ze planten?
Bomen en struiken die zich hier na de laatste grote ijstijd spontaan hebben gevestigd zijn nog steeds te vinden, maar wel schaars en bedreigd in hun voortbestaan. Ze zijn van groot belang vanwege hun natuur- en cultuurwaarde en als referenties voor het natuurbeheer.
Pierre gaat een interactieve voordracht houden met een Planten Quizje en een filmpje over kwekerij van autochtone bomen en struiken. …
| meer lezen

Introductie & Feestelijke afsluiting

Introductie natuurbosdag 4 september 2021 | NJN & Wilde Wegen

| kijken

Welkom door Tycho van de NJN en Wanda van Wilde Wegen.

Feestelijke afsluiting natuurbosdag 2021

| kijken

Symbolische afsluiting van de natuurbosdag 2021 met het planten van een door Pierre Domen opgekweekt eikje.


Programma natuurbosdag 4 september 2021

Welkom en inleiding
Tycho van de NJN en Wanda van Wilde Wegen
| kijken

Bosdynamiek, de motor van biodiversiteit in het natuurbos
Henk Siebel
lezing  | kijken  | meer lezen

Over het behoud van wilde bomen en struiken in de genenbank & de rassenlijst bomen
Inge Verbeek
lezing  | kijken  | meer lezen

Holland – Holtland Met bomen bedekt land
Lammert Kragt
lezing  | kijken  | meer lezen

Het Levend Archief en het herstel van oud-bossoorten in ons land
Sina Bohm
lezing en demonstratie  | kijken  | meer lezen

Over het kweken van wilde bomen en struiken uit wild autochtoon zaad
Pierre Domen
mini-workshop  | kijken  | meer lezen

Feestelijke afsluiting natuurbosdag 2021
| kijken

 

Kijk ook de eerste serie natuurbosdag lezingen van 10 juli.
met • Henk Koop • Bert Maes  • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis
| natuurbosdag 10 juli kijken