natuurbosdag lezing

“Over het behoud van wilde bomen en struiken in de genenbank & de rassenlijst bomen”

– Inge Verbeek –

zaterdag 4 september | livestream

In het beheer van bossen in Nederland zijn de vraagstukken er niet makkelijker op geworden. Naast de huidige spanningsvelden tussen productie, toerisme, ecologie en externe invloeden is er ook een toenemende onzekerheid over het effect van klimaatverandering. Bovendien wordt er in de nieuwe bossenstrategie gevraagd naar meer bos, vitaler bos en meer bomen buiten het bos. Dit vraagt allemaal om een grote hoeveelheid nieuw plantmateriaal.

Om te voorkomen dat er willekeurig plantmateriaal en van slechte kwaliteit wordt aangeplant is er de Rassenlijst Bomen. De rassenlijst Bomen is een lijst waar alle opstanden, zaadgaarden, rassen en autochtoon materiaal op staan die aanbevolen worden om in Nederland te gebruiken. De eerste editie werd in 1958 gepubliceerd en sindsdien regelmatig geüpdatet. Sinds 2012 is de rassenlijst Bomen digitaal en beschikbaar op de website rassenlijstbomen.nl

Naast autochtone bomen en struiken die verspreid door het land nog te vinden zijn in de oude boskernen en oude landschapselementen is er ook een genenbank aangelegd. Hierin wordt een zo divers mogelijke levende collectie van zeldzame inheemse bomen en struiken verzameld en behouden. Dit maakt het ook mogelijk om hier zaad te verzamelen en deze zeldzame soorten met een grote genetische diversiteit weer te gebruiken voor aanplant.

Over Inge Verbeek
Inge Verbeek is Onderzoeker Bos bij Wageningen Environmental research bij het onderdeel Centrum genetische bronnen Nederland. Samen met haar team doet ze onderzoek naar genetische diversiteit en kwaliteiten van de bomen en bossen in Nederland. Dit onderzoek vormt de basis voor de rassenlijst bomen en de genenbank.

Aanrader
Rassenlijst Bomen
Genenbank inheemse bomen en struiken
Genetische Bronnen Bomen

 

| kijk de lezing van Inge Verbeek
| kijk het hele programma van 4 september
| kijk het hele programma van 10 juli