natuurbosdag 10 juli

Welke inzichten biedt oerbosonderzoek voor natuurbeheer? Hoe vorm je ons aangeplant bos om tot natuurlijker bos? Over natuurbosbehoud & het belang van natuurlijk bosbeheer. Wat is de betekenis van microfauna in natuurlijk bos? Wat is bekend over de functie van insecten en andere kleine dieren – bovengronds en ondergronds – voor de rijkdom van het bosecosysteem?

Over de zoektocht naar wilde bomen & struiken die zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd hebben. Hoe kom je wilde populaties op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog oude boskernen? Wat kunnen we doen om dit bedreigde groene erfgoed voor de toekomst te behouden? Hoe zorgen we voor goed beheer? Over de waarde van wilde genen van autochtone bomen & struiken voor genetische variatie en klimaatadaptatie.

met • Henk Koop • Bert Maes • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis

Natuurbosdag lezing kijken | 10 juli

Hier kun je alle lezingen van de natuurbosdag 10 juli kijken. Heb je vragen voor een spreker? Onder het videovenster van een lezing kun je je vraag stellen.
De Natuurbosdag van 10 juli werd door de NJN en WIlde Wegen live uitgezonden vanuit Drakenburg.
| programma 10 juli

Oerbosonderzoek en Omvorming naar natuurlijk bos | Henk Koop

| kijken

In het natuurbos komen plekken met oude aftakelende bomen voor naast jong bos en open plekken voor. Door de voortdurend aftakeling van de oude bomen ontstaat opnieuw open plekken voor jonge bomen waarvan veel andere planten en dieren afhankelijk zijn. Boomlijken van dikke dode bomen bieden plaats voor talloze planten en dieren. …
| meer lezen

Een toekomst voor oude boskernen met wilde bomen en struiken | Bert Maes

| kijken

Bomen en struiken die na de laatste grote ijstijd zich hier spontaan hebben gevestigd zijn nog steeds te vinden, maar wel schaars en bedreigd in hun voortbestaan. Ze zijn van groot belang vanwege hun cultuur- en natuurwaarde en als referenties voor het natuurbeheer. …
| meer lezen

Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen & struiken in Nederland | Lodewijk van Kemenade

| kijken

Over het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland. Lodewijk belicht een aantal achtergronden zoals het belang van oud bos, het belang van behoud van wilde genen van autochtone bomen en struiken voor genetische variatie en klimaatadaptatie. Ook is er aandacht voor enkele aspecten van het beheer van natuurbos, de kaart groen erfgoed, de rassenlijst bomen en wat je zelf kunt doen. …
| meer lezen

Microfauna van het bos | Bram Mabelis

| kijken

In een natuurlijk bos komen veel soorten insecten en andere kleine dieren voor, zowel bovengronds als ondergronds. De functie die ze in het bosecosysteem vervullen is niet of slechts ten dele bekend. Voor het behoud van de stabiliteit van het bosecosysteem zouden we alle karakteristieke bossoorten willen behouden. Om ongunstige ontwikkelingen bijtijds te kunnen bijsturen zou een terreinbeheerder de stand van zoveel mogelijk soorten willen weten, maar dat is niet mogelijk. …
| meer lezen

NJN lezing

NJN: 100 jaar jong & wild het bos in | Stasio Wijnands

| kijken

De NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar die het leuk vinden om de natuur in te gaan. Wij organiseren fantastische kampen en excursies met verschillende thema’s: vogels, vleermuizen, vlinders, planten, zeedieren, fossielen noem maar op! …
| meer lezen

Introductie & Demonstratie handgereedschap

Introductie natuurbosdag 10 juli 2021 | NJN & Wilde Wegen

| kijken

Welkom door Stasio van de NJN en Wanda van Wilde Wegen.

Demonstratie handgereedschap | Lodewijk van Kemenade

| kijken


Programma natuurbosdag 10 juli 2021

Welkom en inleiding
Stasio van de NJN en Wanda van Wilde Wegen
| kijken

Oerbosonderzoek en Omvorming naar natuurlijk bos
Henk Koop
lezing | kijken | meer lezen

Een toekomst voor oude boskernen met wilde bomen en struiken
Bert Maes
lezing | kijken | meer lezen

Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen & struiken in Nederland
Lodewijk van Kemenade
lezing | kijken | meer lezen

NJN: 100 jaar jong & wild het bos in
Stasio Wijnands
NJN-lezing | kijken | meer lezen

Microfauna van het bos
Bram Mabelis
lezing | kijken | meer lezen

Demonstratie Handgereedschap
Lodewijk van Kemenade
| kijken

 

Kijk ook de tweede serie natuurbosdag lezingen van 4 september.
met • Henk Siebel • Inge Verbeek • Lammert Kragt • Sina Bohm • Pierre Domen
| natuurbosdag 4 september kijken