natuurbosdag lezing

“Een toekomst voor de oude boskernen met wilde bomen en struiken in Noord-Holland en in ’t Gooi”

– Bert Maes –

zaterdag 10 juli | livestream

| Alle lezingen van de natuurbosdag van 10 juli zijn hier terug te kijken!

Bomen en struiken die na de laatste grote ijstijd zich hier spontaan hebben gevestigd zijn nog steeds te vinden, maar wel schaars en bedreigd in hun voortbestaan. Ze zijn van groot belang vanwege hun cultuur- en natuurwaarde en als referenties voor het natuurbeheer.

Juist in Noord-Holland hebben in het afgelopen millennium grootschalige bewoningen en bosontginningen plaats gevonden en werden de uitgestrekte Hollandse bossen omgevormd tot polders en steden. Toch zijn er nog natuurparels te vinden van hoge ouderdom met wilde bomen en struiken, weliswaar met een lange en herkenbare cultuurgeschiedenis. Het zijn de bossen in de binnenduinen, de hakhoutbossen en houtwallen op de Gooise stuwwal, de boszone rond het Naardermeer en de begroeiing op de diverse polderkades. Hoe herkennen we deze oeroude natuurparels en hoe beheren we ze om ze voor de toekomst te behouden?

Over Bert Maes
Bert Maes is ecoloog en cultuurhistoricus. Hij runt het Ecologisch Adviesbureau Maes dat zich sinds 1991 bezig houdt met o.a. oude bossen, de wilde bomen en struiken, de cultuurhistorische beplanting van parken en buitenplaatsen, de vegetatie van het stromende water en muurvegetatie. Hij schreef diverse boeken en artikelen over genoemde onderwerpen, met name over de taxonomie en verspreiding van de wilde inheemse houtige gewassen. Bert was jarenlang betrokken bij “Virgin Forest” projecten in Roemenië, Bulgarije en Oekraïne. Hij stelde de landelijke “Atlas van het landschappelijk groene erfgoed” samen voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Zie www.ecologischadviesbureaumaes.nl

Aanrader
Aanrader is de 3e druk van ‘Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen’

Onlangs is de “Atlas wilde bomen en struiken; landschappelijk groen erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen” verschenen (720 pagina’s met talloze kaarten en foto’s, 13 auteurs onder redactie van Bert en te koop voor een uitzonderlijk lage prijs).

 

| kijk de lezing van Bert Maes
| kijk het hele programma van 10 juli
| kijk het hele programma van 4 september