natuurbosdag lezing

Bosbingelkruid

“Het Levend Archief en het herstel van oud-bossoorten in ons land”

– Sina Bohm –

zaterdag 4 september | livestream

| Alle lezingen van de natuurbosdag van 10 juli zijn hier terug te kijken!

Over hoe het Levend Archief de Nederlandse wilde planten borgt in een Nationale Zadencollectie. Hoe kan een zadencollectie helpen bij de herintroductie van bosflora?
De Nederlandse natuur heeft het moeilijk. Door het intensieve gebruik van ons landschap neemt de biodiversiteit razendsnel af. Naast vlinders, bijen en andere dieren, verdwijnen er ook steeds meer plantensoorten uit ons land. Die achteruitgang moet stoppen. Om te voorkomen dat we de planten voorgoed kwijtraken moeten we nú een back-up maken van alle Nederlandse planten.
Stichting Het Levend Archief doet dit door het verzamelen en opslaan van plantenzaden in een Nationale Zadencollectie. In deze zadenbank slaan we de zaden veilig op om ze in de toekomst, waar nodig, te gebruiken voor natuurherstel in heel Nederland. Binnen dit initiatief zetten universiteiten, kenniscentra, natuurbeheerders, botanische tuinen, gespecialiseerde kwekers en natuur- en landschapsorganisaties zich gezamenlijk in voor het behoud van de Nederlandse flora.
Sinds de oprichting van de stichting drie jaar geleden zijn er al 142 soorten in de Nationale Zadencollectie opgenomen. Primair gaat het hierbij om soorten van de Nederlandse Rode Lijst. Doel van Het Levend Archief is om delen van de ingezamelde zaden weer op te kweken tot planten om zaad te vermenigvuldigen. Planten en zaad uit de kweekprogramma’s worden gebruikt om kleine, ingeteelde populaties te versterken of om nieuwe populaties op geschikte locaties te herintroduceren. Ook voor bosplanten zijn plannen gemaakt voor dit soort versterkingen en herintroducties. Veel oud-bossoorten staan bekend om een zeer trage verspreiding, waardoor bosfragmenten erg langzaam gekoloniseerd worden. Wetenschappelijke modellen voorspellen bijvoorbeeld dat bosanemoon (Anemone nemorosa) gemiddeld rond 40 m per eeuw aflegt. Hoe we oud-bossoorten een handje kunnen helpen met de kolonisatie van nieuw (hersteld) habitat en waarop men bij herintroducties moet letten ervaren jullie in deze lezing.

Over Sina Bohm
Sina is afgestudeerde ecoloog en doet momenteel haar promotieonderzoek aan de universiteit Wageningen. In haar onderzoek kijkt ze naar wat nodig is om populaties van oud-bossoorten succesvol te versterken of te herintroduceren. Bijvoorbeeld onderzoekt zij of bosplanten, die in een nieuw bos worden geherintroduceerd, er baat bij hebben wanneer ook bodem met daarin lokale micro-organismen uit het bos van herkomst wordt uitgestrooid op de nieuwe groeiplaats. Naast haar promotieonderzoek werkt zij als conservator bij Het Levend Archief. Hier is zij verantwoordelijk voor de ingezamelde zaden en slaat ze deze op in de Nationale Zadencollectie.

Aanrader
hetlevendarchief.nl

foto’s
kop: Bosanemoon
links: Bosbingelkruid

 

| kijk de lezing van Sina Bohm
| kijk het hele programma van 4 september
| kijk het hele programma van 10 juli